Generalitat de Catalunya

El Departament de Benestar Social i Família de la La Generalitat de Catalunya cofinancia diferentes proyectos de la Asociación EXIL a través de sus diferentes estamentos:

  • Secretaria de Família.
  • Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
  • Direcció General per a la Immigració.
  • Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària.
  • Institut Català de les Dones.